Návrh novely Občanského soudního řádu a exekučního řádu

Do poslanecké sněmovny byl před několika dny pod číslem tisku 107 předložen návrh další z mnohých novel zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ("OSŘ") a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Cílem této novely má být obměnění soudů od množství bagatelních sporů vedených pouze za účelem získání náhrady nákladů řízení a tudíž zamezení tzv. pohledávkovému byznysu.

Jádrem novely je změna v tom smyslu, že účastníci nebudou mít nadále právo na náhradu odměny za zastupování v řízení, ve kterém bylo rozhodnuto o peněžitém plnění, kdy žalovaná částka bez příslušenství (úroků atd.) nepřevyšuje 10.000,- Kč. Soud však může přiznat účastníkovi náhradu nákladů nebo jejich části, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo poměry účastníka.

S touto změnou je tak spojeno riziko, že i v případě, kdy žalobce nevymáhá svou bagatelní pohledávku v rámci tzv. pohledávkového byznysu, nezíská soudem přiznané právo na náhradu nákladů právního zastoupení v řízení. Tomu bude nutné předcházet vhodnou úpravou smluvního vztahu s dlužníkem.