Listopad 2013

V rámci balíčku doprovodných předpisů k novému občanskému zákoníku, o němž jsme Vás již informovali, byl přijat také zákon, kterým se novelizuje zákon občanský soudní řád. Tato novela přijata v souvislosti s rekodifikací soukromého práva přináší nejenom harmonizaci terminologie občanského soudního řádu s novým občanským zákoníkem a úpravy spojené s vyčleněním tzv. nesporných řízení do samostatného právního předpisu, ale také změny nesouvisející přímo s uvedenou rekodifikací. Jednou z těchto změn, na kterou bychom Vás rádi upozornili, je znovuzavedení dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí.

V českém právním řádu existovala od roku 2001 do roku 2012 tzv. dvoukolejnost výkonu rozhodnutí. Věřitel měl možnost výběru, zda svou pohledávku (přiznanou vykonatelným rozhodnutím) bude vymáhat prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. Od 1.1.2013 byli k výkonu rozhodnutí oprávněni pouze exekutoři (s výjimkou výkonu některých typů rozhodnutí, např. výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, rozhodnutí o vyklizení bytu nebo místnosti se zajištěním bytové náhrady, rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným, rozhodnutí orgánů Evropských společenství a cizích (zahraničních) rozhodnutí).

Od 1.1. 2014 budou mít věřitelé v případě rozhodnutí k jejichž výkonu byl oprávněn pouze exekutor opět možnost výběru mezi soudním vykonavatelem a exekutorem