Říjen 2013

Dne 18. 10. 2013 prezident podepsal zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Tyto právní předpisy se stanou účinnými k 1. 1. 2014 a přinesou různé změny. Na některé z nich bychom Vás chtěli tímto upozornit.

  • Daň z převodu nemovitostí bude nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí
  • Daň dědická a daň darovací budou včleněny do zákona daních z příjmů, čímž dochází k zavedení režimu daní z příjmů také pro tyto převodní daně.
  • Veškeré příjmy fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu budou od daně z příjmů osvobozeny
  • Od daně z příjmu fyzických osob bude osvobozen příjem z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku, do limitu 100.000,- Kč.
  • U daně z příjmu fyzických osob se zvýší maximální limit pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely
    na 15 %.
  • Zavádí se pojem "veřejně prospěšný poplatník". Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Tento subjekt může (s určitými výjimkami) snížit základ daně z příjmu až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.
  • Nově bude možné si od základu daně z nabytí (převodu) nemovitosti odečíst náklady spojené s pořízením znaleckého posudku.
  • Další novinkou u daně z nabytí (převodu) nemovitostí je možnost prodávajícího a kupujícího společně se domluvit, kdo z nich daň zaplatí. To lze i dnes, poplatníkem je však vždy prodávající a ručitelem kupující. V případě nezaplacení daně ji proto finanční úřad vymáhá primárně po prodávajícím, a až v případě neúspěchu po kupujícím jako ručiteli. Podle nové úpravy bude stát daň vymáhat rovnou po tom, kdo ji měl podle dohody stran zaplatit.