PF 2016

Milí přátelé, klienti a obchodní partneři,

stejně jako v loňském roce se i letos naše advokátní kancelář rozhodla rozesílat svá novoroční přání prostřednictvím elektronické pošty.

Ušetřené finanční prostředky spojené s náklady na výrobu novoročenek, poštovné a ostatní poplatky věnujeme na charitativní účely.

I v letošním roce jsme se rozhodli přispět Sdružení Linka bezpečí (SLB), jejímiž jsme od roku 2012 partnery. SLB pomáhá dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích a při jejich každodenních starostech a problémech. V případě vašeho zájmu, bližší informace týkající se této charitativní organizace naleznete na www.linkabezpeci.cz

Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaši důvěru a spolupráci s námi a popřáli vám klidné vánoční svátky a hodně osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2016.

 

Barbora Simon Dunovská
David Urbanec
Jan Vavřina