Nové povinnosti advokátů v souvislosti s novelou zákona na ochranu spotřebitele

Nové povinnosti advokátů v souvislosti s novelou zákona na ochranu spotřebitele

Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele se nově týká také advokátů. Novela je z části účinná již dnem vyhlášení, tj. dnem 28. 12. 2015; a ukládá advokátům následující povinnosti:

- Uvádět informace o ceně za služby, a to v rámci tzv. obchodních sdělení. Uvedení ceny je podstatnou informací pro spotřebitele spolu s uváděním platebních podmínek a právem na odstoupení nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují.

- Na žádost spotřebitele je advokát dále povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje. Při komunikaci s klientem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť, nesmí pro tuto komunikaci využívat telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

Další povinnost ukládá zákon s účinností a to od 1. 2. 2016:

- Advokát je povinen informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto orgánu. Jestliže advokát provozuje internetové stránky, uvede tyto informace také na svých internetových stránkách.