Úspěch při zastupování ČSOB u Nejvyššího soudu ČR

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS byl úspěšný při zastupování ČSOB v řízení u Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 28 Cdo 2819/2021, tj. ve sporu s ČR – Ministerstvem financí o vydání bezdůvodného obohacení a jeho příslušenství v souvislosti s přijetím plnění na základě rozhodnutí soudu, které bylo následně zrušeno. Nejvyšší soud ČR rozhodl o kanceláří podaném dovolání tak, že zrušil rozsudky nižších instancí v napadeném rozsahu, tj. v rozsahu, ve kterém byla ČSOB povinna uhradit cca 161 mil. Kč. Vedoucím týmu DUNOVSKÁ & PARTNERS byl David Urbanec ve spolupráci s Alešem Hradilem.