Červen 2010

Partner firmy Jan Vavřina úspěšně složil zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

Kancelář byla pověřena zastupováním skupiny financujících bank při restrukturalizaci předního tuzemského podniku z oblasti stavebnictví.