Červenec 2010

Plénum Ústavního soudu zrušilo s účinností od 1. 4. 2011 ustanovení insolvenčního zákona, které vylučuje právo věřitelů popírat pravost, výši a pořadí pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení. Lze očekávat, že věřitelé začnou popírat přihlášené pohledávky už nyní. Podrobnější informace přineseme, jakmile Ústavní soud schválí toto ustanovení.