Dlouholetý spor u vítězného konce

Dlouholetý spor u vítězného konce

Kancelář, zastupující přední tuzemskou faktoringovou společnost ČSOB Factoring, a.s. po mnoha letech úspěšně ukončila soudní spor o desítky milionů korun.

ČSOB Factoring, a.s. se v řízení bránil nároku, kterým měly být zpochybňovány základní principy  koncepce factoringu poskytující ochranu před nežádoucími účinky konkursního řízení. Spor zahájený již v roce 2005 byl zakončen vítězstvím našeho klienta stvrzeném rozhodnutím Vrchního  soudu v Praze.