Úspěch u Nejvyššího soudu ČR

Úspěch u Nejvyššího soudu ČR

Kancelář po necelých dvou letech sporů definitivně uspěla v obraně klienta před nelegálními nároky, když Nejvyšší soud České republiky odmítl dovolání Aleše Hušáka, kterým se pokoušel zvrátit již pravomocné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

Nejvyšší soud České republiky tak s konečnou platností ukončil nelegitimní snahy Aleše Hušáka, bývalého generálního ředitele loterijní společností SAZKA, a.s., o zneužití směnky a získání částky 50.000.000,- Kč od Marka Dospivy, spolumajitele investiční společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, a od Martina Ulčáka.