Úspěšné ukončení restrukturalizace

Úspěšné ukončení restrukturalizace

Kanceláři se v lednu 2015 podařilo úspěšně dokončit dlouholetou restrukturalizaci ohroženého investičního úvěru poskytnutého společností Sberbank CZ, a.s. na výstavbu developerského projektu (cca 100 rodinných domů v Jenštejně u Prahy). Developerský projekt byl negativně postižen jak krizí na realitním trhu, tak soudními spory iniciovanými třetími stranami, které zablokovaly převody financovaných nemovitosti na katastru. Projektové nemovitosti se léta nedařilo prodat v několika výběrových řízeních, které dlužník organizoval ve spolupráci s bankou, přesto se však nakonec bance podařilo minimalizovat své ztráty prodejem pohledávky investorovi za výhodnou cenu.

Naše kancelář v průběhu restrukturalizace a finálního prodeje pohledávky poskytovala bance všestrannou právní asistenci (příprava úvěrové a zajišťovací dokumentace, příprava smluvní dokumentaci k výběrovým řízením na prodej projektových nemovitostí, příprava smlouvy o postoupení pohledávky atd.) a aktivně participovala při jednáních se zástupci dlužníka s cílem zajistit pro banku maximální výnos a krytí souvisejících rizik.