Člen kanceláře jmenován do rozkladové komise ministerstva financí

Člen kanceláře jmenován do rozkladové komise ministerstva financí

Právník naší kanceláře, Mgr. Aleš Hradil, byl v únoru 2015 jmenován do rozkladové komise ministerstva financí pro řízení o rozkladech proti rozhodnutím vydaným podle správního řádu, o nichž bylo rozhodnuto usnesením ministra financí.

Rozkladová komise je poradní orgán ústředního orgánu státní správy, který navrhuje vedoucímu ústředního orgánu státní správy rozhodnutí v řízení o rozkladu. Členy rozkladové komise jmenuje vedoucí ústředního orgánu státní správy a většinu členů rozkladové komise musí tvořit odborníci, kteří nejsou zaměstnanci dotčeného ústředního orgánu státní správy.