Překlady NOZ, ZOK a ZMPS

Překlady NOZ, ZOK a ZMPS

Ministerstvo spravedlnosti dne 18. 3. 2015 publikovalo na webových stránkách věnovaných novému občanskému zákoníku a novému soukromému právu čtyřjazyčné překlady občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém, a to do anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Překlady naleznete na http://obcanskyzakonik.justice.cz/preklady/