Jmenování do rozkladové komise České národní banky

Partner naší advokátní kanceláře, Mgr. David Urbanec, byl jmenován členem I. senátu rozkladové komise při bankovní radě ČNB.

Rozkladová komise je poradním orgánem pro přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady ČNB vydávaných ve správních řízeních – komise projednává zejména rozklady proti rozhodnutí ČNB, předkládá bankovní radě návrhy, vyjádření či vyhotovuje právní stanoviska. Členy rozkladové komise se stávají přední odborníci v oblasti práva a ekonomie.