PF 2017

Milí přátelé, klienti a obchodní partneři,

rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaši důvěru a spolupráci s námi a popřáli vám klidné vánoční svátky a hodně osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2017.

Stejně jako v loňském roce se i letos naše advokátní kancelář rozhodla rozesílat svá novoroční přání prostřednictvím elektronické pošty.

Ušetřené finanční prostředky spojené s náklady na výrobu novoročenek, poštovné a ostatní poplatky věnujeme na charitativní účely.

 

Barbora Simon Dunovská

David Urbanec

Jan Vavřina