Václav Mánek (Mgr.), advokát

Václav Mánek pracuje v advokátní kanceláři DUNOVSKÁ & PARTNERS od roku 2018, od roku 2022 jako advokát a v době studia zde působil téměř tři roky jako právní asistent. Promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvoval bakalářské studium programu veřejná správa na CEVRO Institut a roční studijní stáž na anglické University of Kent. Pracoval v renomované anglické advokátní kanceláři působící v Canterbury a také jako asistent v advokátní kanceláři Deloitte Legal, se zaměřením na správní právo a litigace. V rámci kanceláře se věnuje zejména právu bankovnímu a financím, právu obchodních korporací a právu insolvenčnímu, správnímu a litigacím.

Jazykové znalosti: angličtina, francouzština

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze