Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Ústavní soud České republiky s účinky k 31. 12. 2014 zrušil vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost (tzv. indikační seznam) a poskytl Vládě ČR a Parlamentu ČR, aby do uvedeného dne indikační seznam zakotvila v zákoně o veřejném zdravotním pojištění.

V důsledku poslaneckých iniciativ se však projednávání zákonné úpravy protáhlo do té míry, že hrozilo, že indikační seznam nebude do konce roku schválen a od 1. 1. 2015 nastane právní stav, který bude zásadně komplikovat indikaci lázeňské léčebné rehabilitační péče. Slovy ústavního soudu by v extrémním případě mohla tato situace vést i k destabilizaci tohoto sektoru zdravotní péče; zároveň by se významně snížila míra právní jistoty ohledně rozsahu, v jakém je poskytování této péče hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

V návaznosti na stav legislativního projednání novely zákona o veřejném zdravotním pojištění naše kancelář zastupující Svaz léčebných lázní ČR poskytla pro účely schvalování novely v Senátu ČR odborný komentář upozorňující na rizika plynoucí z neschválení novely Senátem či jejího vrácení do Poslanecké sněmovny ČR. Bohužel, stranická politika jako již mnohokrát zapůsobila a novela byla s pozměňovacím návrhem vrácena zpět do sněmovny. Jak jsme předpokládali, Věříme však, že poslanci (a následně i Prezident ČR) naleznou dostatek odpovědnosti a učiní vše pro to, aby novela mohla vstoupit v účinnost do konce roku 2014, nebo alespoň v prvních lednových dnech.novelu se nepovedlo schválit do konce r. 2014, nicméně Poslanecká sněmovna alespoň omezila období právní nejistoty na minimum, když dne 6.1.2015 konečně vstoupila v účinnost předmětná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění obsahující indikační seznam.