Přejmenování advokátní kanceláře

Přejmenování advokátní kanceláře


Naše advokátní kancelář změnila svoji obchodní firmu na DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, a to s účinností od 30. 6. 2015, kdy tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku.