Osoba blízká dlužníkovi v insolvenčním řízení

Osoba blízká dlužníkovi v insolvenčním řízení

V dubnu tohoto roku vydal Nejvyšší soud ČR rozhodnutí sp. zn. 29 ICdo 80/2014, ve kterém se zabýval problematikou osoby blízké právnické osobě v insolvenčním řízení a problematikou neúčinných právních jednání.

Nejvyšší soud výslovně uvedl, že jen proto, že jednatel společnosti s ručením omezeným je manželem jednatelky další společnosti s ručením omezeným, nejsou tyto společnosti vůči sobě v poměru osob blízkých. Pro poměry upravené insolvenčním zákonem není důvod na tomto závěru ničeho měnit, a to ani s přihlédnutím k základním zásadám insolvenčního řízení.