Asistence naší kanceláře společnosti Uranium Industry a.s.

Asistence naší kanceláře společnosti Uranium Industry a.s.

Společnost Uranium Industry a.s., za asistence naší kanceláře, získala na základě kontraktu s kanadskou firmou Denison Mines práva prozkoumávat podzemní ložiska uranu na území Mongolska. Uzavření smlouvy je významným krokem k zahájení komerční těžby uranu v Mongolsku a je rovněž naplněním snahy České republiky o opětovný návrat na mongolský těžební trh, na kterém Československo před r. 1989 zaujímalo přední pozici. Tato snaha České republiky byla deklarována mimo jiné podporou transakce Senátem České republiky, na jehož půdě došlo k slavnostnímu podpisu transakčních dokumentů.

http://denisonmines.mwnewsroom.com/press-releases/denison-mines-corp-announces-agreement-to-sell-mongolian-interests-to-uranium-in-tsx-dml-201507301019499001