Bankovnictví & Finance

  • vzorová i projektová dokumentace pro různé typy bankovních obchodů a finančních transakcí
  • provozní, investiční a projektové financování
  • směnečné právo
  • leasing, factoring, forfaiting, tolling
  • zajišťovací instrumenty dle NOZ s důrazem na práva věřitele 
  • řešení rizikových úvěrů, restrukturalizace úvěrových vztahů (viz Insolvence & Finanční restrukturalizace)
  • bankovní regulace a dohled, regulace finančního trhu a platebního styku 

Advokáti kanceláře mají široké praktické zkušenosti s přípravou, popř. změnami právní dokumentace pro různé druhy bankovních obchodů a operací, zejména v oblasti financování, a to jak provozního, tak investičního a projektového. Vytvářeli jsme, popřípadě posuzovali, vzorové úvěrové a zajišťovací dokumentace několika významných tuzemských bank pro různé druhy financování. S ohledem na naše praktické zkušenosti jsme schopni připravit klientovi dokumentaci „na míru“ s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu a s využitím instrumentů nabízených NOZ.

Díky zkušenostem s řešením rizikových úvěrů, úpadkových situací a finančních restrukturalizací obecně nabízí kancelář klientům právní asistenci při dalších způsobech řešení aktuálních nedostatků provozních prostředků, např. financování prostřednictvím vydání dluhopisů, tollingové financování, či financování poskytovaného manažerským týmům za účelem nákupu majetkových podílů na společnosti (MBO) a s tím související zastupování při jednáních s existujícími věřiteli, popřípadě finančními investory.

Jako právní poradci stáli advokáti advokátní kanceláře u zrodu a rozvoje předních factoringových společností na tuzemském trhu a jsou autory, popř. konzultanty jejich vzorových smluvních dokumentací. Poskytujeme i následné právní poradenství při řešení aktuálních problémů těchto společností a při revizích a změnách smluvních dokumentací. V průběhu posledního roku jsme právně zajišťovali nová factoringová financování v rozsahu přesahujícím jednu miliardu Kč.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství a zastupuje klienty v řízeních o udělení povolení k podnikání na finančním trhu.

Naši advokáti vystupovali jako poradci při interpretaci základních regulačních norem upravujících nejenom bankovní, ale i peněžní trh a platební styk a poskytovali v této oblasti řadu zásadních právních stanovisek významným podnikatelským subjektům, bankám včetně centrální banky a státním orgánům.

Advokáti kanceláře jsou pro svou kvalifikaci a zkušenosti žádáni, aby jako znalci českého práva poskytovali svá odborná stanoviska zahraničním soudům, popř. rozhodcům v mezinárodních arbitrážích.

Reference v oblasti Bankovnictví & Finance